Dostawa i zwroty

/
Dostawa i zwroty

Dostawa

 1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia na terenie Polski lub Unii Europejskiej.
 2. Dostawa zamówionych towarów odbywa się przesyłką kurierską, za pośrednictwem firmy DPD Polska Sp. z o.o. bądź Inpost Sp. z o.o. Szczegółowe koszty dostawy znajdują się na stronie internetowej pod adresem www.drkitel.com Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
 3. Termin realizacji dostawy wynosi od 5 do 7 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia i jego całkowitego opłacenia. Sprzedawca dołoży starań, aby towar został wysłany Klientowi w dniu złożenia Zamówienia przez Klienta i jego opłacenia wraz z kosztami wysyłki o ile Zamówienie zostało złożone i opłacone do godziny 11.00.
 4. Stan zamówienia Klient może sprawdzić na stronie internetowej Sklepu w zakładce Moje Konto dostępnej po zalogowaniu się na konto indywidualne Klienta.

Odstąpienie od umowy i zwrot towaru

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o decyzji o odstąpieniu w drodze jednostronnego oświadczenia poprzez pismo wysłane e-mailem na adres shop@drkitel.com lub pisemnie na adres sprzedawcy wskazany w pkt I.3 Regulaminu.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe i może nastąpić w dowolnej formie. Sprzedawca poinformuje Konsumenta o otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, Klient jest zobowiązany niezwłocznie zwrócić towar Sprzedawcy, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient wyśle Produkt przed upływem terminu 14 dni. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Towar należy odesłać na adres: dr KITEL, ul. Polna 131A, 87-100 Toruń.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od niego koszty płatności, w tym koszt pierwotnej dostawy towarów nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym towar został przyjęty przez Sprzedawcę.
 7. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Zwrot środków za produkty zakupione za pomocą vouchera będzie realizowany tą samą metodą – środki zostaną zwrócone w formie vouchera. 
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w tym towary haftowane.
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

Tutaj szybko znajdziesz czego szukasz!

Twój koszyk zakupowy

Brak produktów w koszyku.

Jak poprawnie zmierzyć długość nogawki